Små øyeblikk – Store gleder

Eiendommen er et småbruk på 38 da. og består av beiteområder og skogsområder som er delvis inngjerdet til lamaene og de afrikanske dverggeitene. Eiendommen grenser ned til Jarenvannet, som gir fine muligheter både sommer og vinter til allsidige aktiviteter.

Skjervumsbråten’s produksjon har det siste året gått mer over til IPT drift, og dyra på gården brukes til å vedlikeholde kulturlandskapet og som en viktig faktor i IPT-arbeidet.

Foruten lama og dverggeiter er det  påfugler, høner, kaniner og hund på gården.

Skjervumsbråten har siden merkegodkjenningen startet i 2012 vært godkjent IPT gård av Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk).

 

 

 

 

 

 

Fra juni 2022 er vi også medeiere i Gårdsopplevelser Sør SA. Sammen blir vi sterkere og får større bredde på tilbudene og kompetansen.