Dette er badehuset lagd høsten 2017 og skal ferdigstilles vår 2018