Her er det nye Veslestua og gamle stabburet Gamlestua, side ved side.