Fra sommeren 2019 har vi sluttet med avlsarbeid og oppdrett her på Skjervumsbråten, men vi har fått noen flotte arvtagere til å videreføre arbeidet med denne fantastiske rasen!

På Skjervumsbråten har vi nå 5 voksne geiter og 3 kastrerte bukker, killinger født i 2019, men altså ingen avlsbukker og ikke noe mer salg av killinger hos oss, men fortvil ikke:

De 2 fine avlsbukkene våre og 7 geiter er nå overført til Britt-Heidi og Runar Kopperud i Rakkestad, en herlig familie på en trivelig gård hvor alle to- og firbente har det veldig bra! Det vil komme mer info etterhvert på hjemmesiden her med kontaktinfo slik at de som er interessert i kontakt med dem for afrikanske dverggeiter i framtiden lettere kan finne fram til seriøse oppdrettere.

Framover vil dette arbeidet bli videreført av Britt-Heidi og Runar Kopperud, til info er det nå også nye regler ifm overføring av småfe, sjekk på Mattilsynet sine sider.

Fram til våren 2019:

Vi har hver vår/sommer salg av geitekillinger av rasen Afrikansk dverggeit.
Kjeing foregår i perioden mars-mai hvert år og de er leveringsklare i 2 – 3 mnd alder.
For de som ønsker kastrerte bukker leveres disse ferdig kastrert, foretatt av veterinær.

Alle geitene blir vaksinert mot pulpanyresyke 2-6 uker før forventet kjeing.

Vi er medlem av Friskere geiter og følger blodprøvetaking utfra deres program hvert år.
Det er paratuberkulose, CAE og byllesjuke de prøvetas for.

I tillegg prøvetas de ifm overvåkingsprogrammet til Mattilsynet.

Ventelister:
Vi har hvert år ventelister på de som ønsker å kjøpe geiter/bukker/kastrerte bukker hos oss.

Det er mange som ønsker å kjøpe killinger av oss.

Dersom du er interessert, enten for å vite mer om dem og om det er en dyreart som passer for dere, eller du ønsker å bestille så ta kontakt for mer info eller bestilling.

VIKTIG: Dersom du bor i et annet fylke enn Oppland må det søkes Mattilsynet om dispensasjon for overføring over fylkesgrensene før du kjøper geiter.