Vi ønsker å tilby tjenester til:

•   hjemmeboende personer med demens
•    mennesker med psykiske lidelser
•    tiltak for skoleungdom

Det kan lages tilbud hvor flere er på gården samtidig, eller det kan lages et opplegg med 1 – 1 når det er behov for det.

Vi har et håp om å kunne ha tiltak for flere generasjoner sammen, da vi har en grunnleggende tro på at det er verdifullt for alle parter. I en slik sammensetning vil mange ha mye å gi hverandre.