Et dagtilbud til Hadelandskommunene som et godt supplement for brukere innen:
Skole, barnevern og flyktningetjenesten
NAV – helse og sosial tjenesten, Pleie og omsorgstjenesten/demens.
HMS og KSL for IPT står sentralt i arbeidet.

Fra 2012 startet Matmerk en godkjennings ordning for Inn på Tunet (IPT)
Fra 1. Januar 2014 kunne ingen lenger bruke IPT logoen eller kalle seg Inn på tunet gård uten godkjenningen i orden. Skjervumsbråten ble godkjent som en av de første i 2012. Godkjenningen gjelder for 2 år om gangen, da er det ny revisjon for å få videre godkjenning for de neste 2 år.

Vil du vite mer om godkjennings ordningen eller finne godkjente IPT gårder, kan du trykke på logoen. ipt_logo_cmyk

 

 

 

 

 

Vi vil alltid gjøre vårt beste 
for å finne et tilbud i fellesskap som 
du/dere vil bli fornøyd med.

Vi retter en takk til Innovasjon Norge som har vært med å delfinansiere satsningen vår med IPT.