SKOLEÅRET 2018 – 2019

 

Tilbud på Skjervumsbråten:

Tirsdag og torsdag: alternativ skole fra kl 9 – 14.

Onsdag kan også være aktuelt om det passer best i skolens planer.

 

Vi fortsetter med alternativ skole i vårt IPT-tilbud skoleåret 2018-2019.

Det vil som før være fokus på individuelt opplegg for den enkelte elev med fokus på mestring og varierte aktiviteter hvor dyra står sentralt og vi følger årshjulet når det planlegges aktiviteter/prosjekter gjennom året.

Nytt av året er brygge, som vi har fått godkjent av fylkesmannen, ut fra eiendommen vår i Jarenvannet. Dette vil være en berikelse for opplegget vårt da vi har flere kanoer og båt elevene da kan benytte på en sikker måte. (vil være på plass fra september 2018).

Av andre aktiviteter gjennom året kan nevnes:

  • Skogsrydding
  • Høsting og pressing av epler
  • Baking i bakerovnen og i vanlig ovn
  • Laging av kullstifter i bålpanna
  • Bruk av grillhus, bålhus og lavvo
  • Forskjellige aktiviteter med dyra
  • Ullarbeid; toving og filting
  • Spiselige blomster og planter
  • Tapping av bjerkesaft
  • Og ellers forefallende arbeid på gården som passer inn i elevopplegget.

Dagene bygges opp som tidligere med frokost som de er med på å forberede når de kommer, planlegging av dagen og prat om forskjellige temaer.

Aktiviteter som er planlagt for den dagen.

Lunsj, logg og oppsummering av dagen før de avslutter dagen.

Tirsdager og torsdager er det som før lagt opp til små grupper, maks 4 elever pr dag med to ledere, Kjersti Flovild og Einar Opheim. Detter gjør at vi alltid har mulighet til å ha en til en når det eventuelt er behov for det for en elev.

Nytt av året er at vi også kan lage et opplegg for grupper/klasse på onsdager med nærmere definerte aktiviteter.

Dette er et opplegg som vil bli til utfra hva skolene ønsker og har behov for og vi tar veldig gjerne et møte med dere for å diskutere muligheter for dette.

 

Vi takker for det gode samarbeidet vi har hatt med skolene i Gran og Lunner fram til nå og ønsker dere hjertelig velkommen til fortsettelsen!

I august hadde vi ekstern KSL revisjon, som er hvert 2. år, og vi kom vel gjennom denne gangen også og har godkjenningen fra Matmerk for IPT-virksomheten fortsatt for de neste 2 årene. Skjervumsbråten har hatt godkjenning siden 2012 når Matmerk innførte denne sertifiseringen, og som er en betingelse og et kvalitetsbevis for at en skal kunne tilby IPT-tjenester.

 

Velkommen til Skjervumsbråten for et fortsatt godt og givende samarbeid og velkommen til dere som ikke er blitt kjent med oss enda og som vi også håper tar kontakt for et uforpliktende møte her hos oss.